19 Peter Veen

1 Logica (0:43)
Ik loop hier omdat het pad er is, lag het ergens anders, dan liep ik vast en zeker daar. 

Muziek: Woo Woo – ALA.NI


2 Storm (1:39)
Mijn auto schommelt als een schip op lagerwal, in mijn spiegels zie ik mensen lopen, jassen
dicht, kraag hoog op.

Storm rukt aan de bomen, het regent takken twijgen, besjes, vogelpoep en pluis.

Rennen, rennen, rennen naar de kerk, de deur slaat dicht, tralies trillen in de ramen.

Touw tikkert tegen vlaggemast, morseseinen naar een schip op zee.

De haveningang is wijd open, maar de kom ligt droog, geen boot die hier nog komen kan.

Een fietser ritst zijn jas los, grijpt de beide flappen, spreidt zijn vleugels.

Muziek: Entfernte Ergänzung – Aleph Guitar Quartet


3 Luister (2:26)
Luister, luister, hoor, hoor, wind wervelt, velt bomen, huizen, zwelt de zee hoog op. Zeil op horizon – ik wacht – wacht – wacht.

Wat overboord slaat, wat daarbuiten achterblijft draagt de zee naar deze kust, ze houdt het leven
geeft het koude lichaam terug.

Op mijn knieën tast ik langs de waterkant naar de klamme hand van wie het zwemmen nog niet meester was en vind mijn vader, mijn oorsprong, mijn begin.

Zee geeft, zee neemt. Een eiland spoelt weg in een oceaan van golven en hoe gewoon dat is nu het steeds warmer wordt.

Muziek: Marcus Schmickler – Smooth Hang (Gliding)


4 Flessenpost (2:03)
Mijn voeten knerpen ritmisch op het schelpenpad. Het vroeger eiland rust lekker uit op vaste grond. De oude terpen turen loom over een oceaan van groen waar trage golven glooien naar de horizon en hoge bladgevulde bomen doen denken aan de zeilen van gestrande schepen. De bodem goed geschikt voor gras en vee.

Leeuweriken zingen zacht de lucht in trilling. Een eend broedt in de struiken langs het pad, haar nest beschermd door brandnetel en braam.

Later in de havenkroeg achter een schokkerbrok met thee lees ik het nieuws en ik snap dat niets voor eeuwig is. De zee alweer op weg naar hier om de resten van het eiland op te slokken. De laatste terp een baken voor wie aanvliegt vanaf zee over een verdronken land dat vroeger Randstad heette.

Vanuit Schoonebeek aan Zee stuur ik een flessenpost met de allerhartelijkste groeten.

Muziek: Electric Voice Theatre – Photo 51: 1

.

.

Peter Veen E-mail – post@peterveen.nl

Peter Veen is copywriter, schrijver en beeldend kunstenaar. Hij heeft meer dan tweeduizend pagina’s non-fictie op zijn naam staan, maakte als redacteur een spannend boek van Zeilen – De Leidraad voor Zeilers, schreef reclameteksten voor allerlei bedrijven en overheden, publiceerde gedichten en verhalen in o.a. Tzum, Ballustrada en PulpDeLuxe, maakte furore op Twitter met zijn ultrakorte plattelandsbelevenissen en exposeerde samen met Saskia Boelsums tientallen spraakmakende installaties. Op dit moment richt hij zich op zeer korte verhalen en fotografie. Het afgelopen jaar gaf hij twee boeken uit: Hondenwacht en Valwind. Daarnaast geeft hij schrijfworkshops en begeleidt en traint hij jong schrijftalent.